Regulamin
Regulamin sklepu internetowego
magenti.pl


  • Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy www.magenti.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sklep www.magenti.pl prowadzony jest przez firmę:
Agencja Reklamowa Datexa Kaczmarek/Kaczmarek s.c., ul. Więzowska 6, 61-403 Poznań,
IP: 777-23-40-780, REGON: 639558931.
3. Produkty oferowane w sklepie są nowe i objęte 6-miesięczną gwarancją.
4. Wszystkie podane na stronie internetowej ceny są cenami brutto (zawierają 22% podatku VAT).
5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
6. Agencja Reklamowa Datexa nie odpowiada za złe wykorzystanie zamówionych naklejek  (m.in. naklejanie   
w miejscach publicznych).

  • Zamówienia


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamawiającym może być osoba pełnoletnia  lub firma. W celu poprawnego przeprowadzenia procedury zamówienia niezbędne jest założenie konta użytkownika. Zamówienie składane jest poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, który znajduje się na stronie www.magenti.pl. W przypadku podania przez klienta nieprawidłowych bądź niepełnych danych, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
2. Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia drogą telefoniczną lub elektroniczną w ciągu 5 dni            roboczych.
3. Zamówienie przekazywane jest do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy Agencja Reklamowa Datexa. Zamówienie, które nie zostanie opłacone przez klienta w ciągu 7 dni jest anulowane.
4. Klient dokonuje pełnej płatności za wybrany towar i transport za pośrednictwem systemu PŁATNOŚCI.PL.
5. Ceny podawane przy produktach są wiążące w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Koszty przesyłki są naliczane osobno.
5. Agencji Reklamowej Datexa przysługuje prawo do wstrzymania realizacji zamówień, które wzbudzają wątpliwości.
6. Jeżeli wystąpią okoliczności, na skutek których niemożliwa będzie realizacja złożonego  zamówienia, Agencja Reklamowa Datexa zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O takiej sytuacji klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
7. Agencja Reklamowa Datexa wystawia na życzenie klienta faktury VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy prawidłowo wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

  • Koszty i warunki dostaw


1. Realizacja złożonych zamówień trwa od 1 do 5 dni roboczych od dnia, w którym nastąpi zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym Agencji Reklamowej Datexa (termin ten nie obejmuje czasu dostawy).
2. Koszty przesyłki obciążają Kupującego.
3. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać protokół reklamacyjny, a przesyłkę przekazać do zwrotu nie kwitując jej odbioru.

  • Anulowanie zamówień oraz reklamacje

1. Zamawiający ma prawo zrezygnować z zakupionego produktu bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni roboczych pod warunkiem, że towar nie był odpakowany, kopiowany, ani w żaden sposób zniszczony. W przypadku rezygnacji klienta z zamówienia, sklep zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 14 dni roboczych kwoty równej cenie towaru na rachunek bankowy, z którego płatność została zrealizowana. Zamawiający musi załączyć do zwracanego produktu dowód zakupu oraz pisemne oświadczenie potwierdzające odstąpienie od umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do złożenia reklamacji w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez sklep jest odesłanie wadliwego produktu oraz dowodu zakupu. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy, gdy naprawa nie będzie możliwa. Koszty wysyłki pokrywa wówczas sklep. Jeżeli nie ma możliwości naprawy lub wymiany towaru, sklep zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 14 dni kwoty równej cenie produktu na rachunek, z którego zrealizowano płatność. W przypadku nieuznania reklamacji produkt zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
3. Wady powstałe w wyniku niezgodnego z instrukcją używania produktu nie są rozpatrywane w trybie reklamacyjnym. Reklamacje wad powstałych w czasie transportu są rozpatrywane wyłącznie wówczas, gdy zostanie spisany w obecności pracownika firmy kurierskiej protokół reklamacyjny, a przesyłka zostanie przekazana do zwrotu bez kwitowania jej odbioru.

  • Postanowienia końcowe


1. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). Wyłączny dostęp do danych osobowych klientów ma Agencja Reklamowa Datexa, która nie udostępnia tych informacji osobom trzecim. Każdy klient ma dostęp do swoich danych i może je weryfikować, modyfikować oraz usuwać. Dane klienta chronione są zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 133, poz. 1204).
2. Zawartość sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części niniejszego regulaminu bez obowiązku informowania o tym. Postanowienia regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia nie są wiążące dla klienta.
3. Logo marki magenti.pl oraz wszystkie projekty graficzne zamieszczone na stronie www.magenti.pl są prawnie chronione prawami autorskimi. Zabrania się jakiegokolwiek ich wykorzystywania, kopiowania oraz prezentowania dla celów handlowych bez uzyskania właściwej zgody.
Niekomercyjni użytkownicy strony www.magenti.pl mają prawo do kopiowania treści zamieszczonych na stronie internetowej wyłącznie dla własnego użytku w celach niekomercyjnych. Warunkiem jest poinformowanie o tym fakcie Producenta oraz umieszczenie odnośnika w postaci linku do strony www.magenti.pl.
W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.